Uitgeverij Lillalith

Uitgeverij Lillalith * Weteringschans 11E, 1017 RV Amsterdam * KvK 34173920 *

 

De Zwarte Maan, Lilith, Isis en Goudroes

door Bastiaan van Wingerden

479 bladzijden. Prijs € 34,-

ISBN 978-90807155-16

Je kan dit boek bij mij bestellen door € 34,- over te maken op op IBAN: NL82 TRIO 0254848311 tnv SCW van Wingerden. Het is goed daar even over te e-mailen lillalith@lillalith.com.

De zwarte Maan is een gebied in de horoscoop dat iets verteld over je aangeboren hogere intuïtie, je contact met gene zijde. Zij is je paranormale kanaal, je 6e zintuig. Zij is een heldervoelende, helderziende, helderhorende of helderwetende kwaliteit. De zwarte Maan is je ‘higher self' en heeft voor eenieder een specifieke uitwerking.

Er zit een voorspellende gave in Lilith en ook een healerskwaliteit, een genezende gave. Daar word je mee geboren en het is vanaf het begin al perfect maar de meesten van ons zijn zich daarvan niet bewust. Het bewustzijn van de zwarte Maan wordt in de kindertijd niet herkend door de omgeving. Het wordt systematisch ontkend zodat je er niet meer in gelooft. Je verdringt het. Dat doet de wereld. Dat gebeurt aan je. Dat gaat via alle vormen van gedragsconditionering. Intuïtie is heel kwetsbaar. Je kan het niet bewijzen maar toch weet je ergens zeker dat…..

Ongeveer op je 6e jaar verlies je het geloof in je eigen intuïtie. Je denkt: “Als niemand het ziet en iedereen zegt dat het niet bestaat, dan zal dat wel zo zijn.” Vervolgens slibt je kanaal, je contact met gene zijde, dicht en je ontkent deze intuïtie. Je ontkent een stuk eigenheid van je zelf. Dat gebeurt ons allemaal. Dat is een zeer emotioneel proces, alsof je het paradijs uitgeschopt wordt. Het is alsof het licht uitgaat. Maar je intuïtie blijft wel bestaan, ook al ben je het zelf gaan ontkennen.

Dit boek helpt je je geloof in je intuïtie te herstellen. Aleen al te lezen dat iemand het wel begrijpt, helpt. Dat is de terugkeer in het paradijs hier op aarde. Dat is een therapeutisch proces. Iedereen is in staat om deze gave te ontwikkelen. Veel therapeuten gebruiken dit boek om hun klanten beter te begrijpen.

De zwarte Maan is verbonden met de godin Lilith. Eigenlijk was Lilith geen godin maar de eerste vrouw op aarde, volmaakt in heel haar wezen. Haar Egyptische evenknie is Isis. In de Noord Europese Edda komt zij voor als Goudroes. De eerste hoofdstukken van dit boek zijn aan deze godinnen gewijd toen het leven op aarde nog en paradijs was.